Personálny leasing, organizovanie kurzov a školení, poradenská činnosť v oblasti ľudských zdrojov


Rozvoj IT zručností

Základy práce s PC

Textové editory

Tabuľkové procesory

Projekty, internet

Prezentačné programy