Personálny leasing, organizovanie kurzov a školení, poradenská činnosť v oblasti ľudských zdrojov


Využite "akciový balíček" pre skupinový kurz AJ + NJ

                           90 EUR/osoba, kurz je nastavený na 30 vyučovacích hodín

                               ZAČÍNAME 3. APRÍLA 2013

                          Prihlášku zašlite do 20.03.2013

 

Kurzy a školenia

K našim aktivitám patrí:

-  navrhovanie a realizácia kurzov a školení   pre spoločnosti a ich zamestnancov a širokú verejnosť v rámci rozvoja osobnosti

- poradenská činnosť pre uchádzačov o zamestnanie

Naše aktivity sú vedené profesionálnymi lektormi a môžu prispieť k zvýšeniu odbornosti a lepšej konkurencieschopnosti na trhu. Detailne prepracovaný systém prípravy, realizácie a vyhodnotenia našich programov je zároveň zárukou, že Vaše investície budú efektívne zhodnotené.

Vyberte si z našej ponuky:

Marketing, manažment a rozvoj ľudských zdrojov

Cudzie jazyky

Rozvoj IT zručností

Vedenie účtovníctva

 Na stiahnutie záväzná prihláška

 

/cenník na vyžiadanie/