Personálny leasing, organizovanie kurzov a školení, poradenská činnosť v oblasti ľudských zdrojov


Cudzie jazyky

Anglický jazyk

Nemecký jazyk

Francúzsky jazyk

Ruský jazyk

 

 

Ponuka kurzov

- kurz pre začiatočníkov a pokročilých

- doučovací kurz

- polointenzívny kurz pre deti /mladší školský vek/

- polointenzívny kurz pre deti /školský vek od 10 do 15 r./

- konverzačný kurz

- obchodný kurz

- kurz pre opatrovateľov

- všeobecné kurzy

- príprava na vycestovanie do zahraničia