Personálny leasing, organizovanie kurzov a školení, poradenská činnosť v oblasti ľudských zdrojov


Marketing, manažment a rozvoj ľudských zdrojov

Stres manažment

Asertívna komunikácia

Efektívna komunikácia

Riešenie konfliktných situácií

Praktické obchodné zručnosti - Váš úspech u zákazníka

Obchodník a pracovník prvého kontaktu

Vyjednávacie zručnosti

Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Profesionálna telefonická a e-mailová komunikácia

Motivácia a odmeňovanie pracovníkov

Riadenie procesu zmien v organizácii

Strategické riadenie

Výber zamestnancov