Personálny leasing, organizovanie kurzov a školení, poradenská činnosť v oblasti ľudských zdrojov


O nás

Spokojnosť klientov je pre nás na prvom mieste...

Predstavujeme spoločnosť ESPRIT SK, s.r.o., ktorá na slovenskom trhu pôsobí od roku 2008 na základe rozhodnutia č. AA/2008/17583/6991/OISS.

Spoločnostiam poskytujeme komplexné a špecializované personálne služby a služby personálneho leasingu  vrátane administratívnej podpory a špecializovaného poradenstva v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Zamestnávateľom, zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti ponúkame poradenskú činnosť a zabezpečujeme rozvoj osobnosti prostredníctvom realizácie kurzov a školení rôzneho typu.

Prednosťou našej spoločnosti je profesionalita a dlhoročná skúsenosť na trhu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.