Personálny leasing, organizovanie kurzov a školení, poradenská činnosť v oblasti ľudských zdrojov


Pre zamestnávateľov

 

Výhody spolupráce s personálnou agentúrou:

  • Dlhodobo a rýchlo Vám zaistíme zamestnancov
  • Odpadne Vám neustále hľadanie nových pracovných síl a administratíva spojená so zmenami v pracovnom pomere
  • Možnosť využiť skúsenosti, databázu a kontakty, ktoré majú konzultanti personálnej agentúry
  • Možnosť využiť dodanie dočasných pracovníkov v dohodnutom čase
  • Možnosť nahradenia chorých pracovníkov v dohodnutom čase
  • Udržiavanie databázy a pravidelná obnova informácii o pracovníkoch